13та годеница на принца
The Thirteenth Bride of the Prince (13-ata Godenica na Princa)/13та годеница на принца

Loading video ...

    Share    Use legacy player
Video details
Year -
Director - Ivanka Grybcheva/Иванка Гръбчева
Duration ≈ 84 min
Categories Comedy
Sinopsis
A silly prince wants to marry a beautiful peasant girl. His guards kidnap her, but the girl escapes and returns to her beloved. Meanwhile, a UFO lands in the kingdom and the aliens witness nuisances, court intrigues, and lies. They are not allowed to meddle in other people's affairs, but they still influence the happy ending./Царската стража открадва невестата на едно добро момче от народа, за да я оженят насила за глупавия царски син. Но красивата Елена успява да избяга и да се върне при своя любим Боян. В това време се приземява летяща чиния с трима обитатели от далечна планета. те стават свидетели на една естория, в която амбициозни царе, техните разглезени и капризни деца и лакеите-царедворци си съперничат за властта, използвайки интриги и лъжи.
Cast
Georgi Partsalev, Valcho Kamarashev, Georgi Mamalev, Boryana Puncheva, Ivan Grigorov, Tatyana Lolova, Pavel Popandov /Георги Парцалев, Вълчо Камарашев, Георги Мамалев, Боряна Пунчева, Иван Григоров, Татяна Лолова, Павел Поппандов
Comments
People liked this video
Current viewers
Top Please login or signup