Бон Шанс, Инспекторе!
Bonne Chance, Inspector! (Bon Shans, Inspektore!) / Бон Шанс, Инспекторе!

Loading video ...

    Share    Use legacy player
Video details
Year -
Director - Петър Донев
Duration ≈ 89 min
Categories Comedy
Sinopsis
Малък провинциален град от 30-те години. Той е разтърсен от необикновено събитие — от местната банка са откраднати осем милиона. Тежък удар за едни, това дава повод за радост на други. Сред вторите е криминалният инспектор Тюхчев, който решава, че е настъпил "звездният миг" в кариерата му. Методите, които използва са твърде странни, а ходовете — комични.
Cast
Velko Kynev, Georgi Kaloyanchev, Andon Radichev, Tatyana Lolova / Велко Кънев, Георги Калоянчев, Андон Радичев, Татяна Лолова
Comments
People liked this video
Current viewers
Top Please login or signup