Armenia TV

Armenia TV 16:30 "zhamy" 04-10-2013 / Արմենիա TV 16:30 "ժամը" 04-10-2013

Загрузка видео ...

Armenia TV

Armenia TV 16:30 "zhamy" 04-10-2013 / Արմենիա TV 16:30 "ժամը" 04-10-2013

О фильме

Страна - Armenia
Год - 2013
Студия - Armenia TV / Արմենիա TV

Комментарии

Эпизоды

"3 pat" 04-04-2013 / "3 պատ" 04-04-2013
"3 pat" 04-10-2013 / "3 պատ" 04-10-2013
"Bari luys hayer" 01-03-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-03-2013
"Bari luys hayer" 01-07-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-07-2013
"Bari luys hayer" 01-11-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-11-2013
"Bari luys hayer" 01-15-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-15-2013
"Bari luys hayer" 01-19-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-19-2013
"Bari luys hayer" 01-28-2013 / "Բարի լույս հայեր" 01-28-2013
"Bari luys hayer" 02-01-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-01-2013
"Bari luys hayer" 02-05-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-05-2013
"Bari luys hayer" 02-09-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-09-2013
"Bari luys hayer" 02-13-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-13-2013
"Bari luys hayer" 02-14-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-14-2013
"Bari luys hayer" 02-17-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-17-2013
"Bari luys hayer" 02-21-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-21-2013
"Bari luys hayer" 02-25-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-25-2013
"Bari luys hayer" 02-28-2013 / "Բարի լույս հայեր" 02-28-2013
"Bari luys hayer" 03-03-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-03-2013
"Bari luys hayer" 03-05-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-05-2013
"Bari luys hayer" 03-08-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-08-2013
"Bari luys hayer" 03-10-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-10-2013
"Bari luys hayer" 03-12-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-12-2013
"Bari luys hayer" 03-14-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-14-2013
"Bari luys hayer" 03-15-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-15-2013
"Bari luys hayer" 03-16-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-16-2013
"Bari luys hayer" 03-17-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-17-2013
"Bari luys hayer" 03-19-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-19-2013
"Bari luys hayer" 03-20-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-20-2013
"Bari luys hayer" 03-22-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-22-2013
"Bari luys hayer" 03-23-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-23-2013
"Bari luys hayer" 03-24-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-24-2013
"Bari luys hayer" 03-25-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-25-2013
"Bari luys hayer" 03-26-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-26-2013
"Bari luys hayer" 03-27-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-27-2013
"Bari luys hayer" 03-28-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-28-2013
"Bari luys hayer" 03-29-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-29-2013
"Bari luys hayer" 03-30-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-30-2013
"Bari luys hayer" 03-31-2013 / "Բարի լույս հայեր" 03-31-2013
"Bari luys hayer" 04-01-2013 / "Բարի լույս հայեր" 04-01-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-02-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-02-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-07-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-07-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-14-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-14-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-23-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-23-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-28-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-28-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 01-30-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 01-30-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 02-07-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 02-07-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 02-18-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 02-18-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 02-24-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 02-24-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 02-28-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 02-28-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-10-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-10-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-14-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-14-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-18-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-18-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-19-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-19-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-20-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-20-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-21-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-21-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-24-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-24-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 03-28-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 03-28-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 04-02-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 04-02-2013
"Hayastani dzayny" (oragir) 04-09-2013 / "Հայաստանի ձայնը" (օրագիր) 04-09-2013
"Inch Vortegh Erb" 01-20-2013 / "Ինչ Որտեղ Երբ" 01-20-2013
"Inch Vortegh Erb" 02-10-2013 / "Ինչ Որտեղ Երբ" 02-10-2013
"Inch Vortegh Erb" 03-04-2013 / "Ինչ Որտեղ Երբ" 03-04-2013
"Inch Vortegh Erb" 03-20-2013 / "Ինչ Որտեղ Երբ" 03-20-2013
"Kargin serial 6" part-1 03-06-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-1 03-06-2013
"Kargin serial 6" part-10 04-15-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-10 04-15-2013
"Kargin serial 6" part-2 03-11-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-2 03-11-2013
"Kargin serial 6" part-3 03-25-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-3 03-25-2013
"Kargin serial 6" part-4 03-25-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-4 03-25-2013
"Kargin serial 6" part-5 04-01-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-5 04-01-2013
"Kargin serial 6" part-6 04-01-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-6 04-01-2013
"Kargin serial 6" part-7 04-08-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-7 04-08-2013
"Kargin serial 6" part-8 04-08-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-8 04-08-2013
"Kargin serial 6" part-9 04-14-2013 / "Կարգին սերիալ 6" մաս-9 04-14-2013
"Kariji geruhin" 04-04-2013 / "Կարիճի գերուհին" 04-04-2013
"Kendani matyan" 01-04-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-04-2013
"Kendani matyan" 01-10-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-10-2013
"Kendani matyan" 01-14-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-14-2013
"Kendani matyan" 01-22-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-22-2013
"Kendani matyan" 01-24-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-24-2013
"Kendani matyan" 01-26-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-26-2013
"Kendani matyan" 01-28-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-28-2013
"Kendani matyan" 01-30-2013 / "Կենդանի մատեան" 01-30-2013
"Kendani matyan" 02-02-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-02-2013
"Kendani matyan" 02-04-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-04-2013
"Kendani matyan" 02-06-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-06-2013
"Kendani matyan" 02-08-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-08-2013
"Kendani matyan" 02-10-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-10-2013
"Kendani matyan" 02-14-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-14-2013
"Kendani matyan" 02-16-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-16-2013
"Kendani matyan" 02-20-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-20-2013
"Kendani matyan" 02-22-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-22-2013
"Kendani matyan" 02-24-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-24-2013
"Kendani matyan" 02-26-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-26-2013
"Kendani matyan" 02-28-2013 / "Կենդանի մատեան" 02-28-2013
"Kendani matyan" 03-02-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-02-2013
"Kendani matyan" 03-04-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-04-2013
"Kendani matyan" 03-06-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-06-2013
"Kendani matyan" 03-08-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-08-2013
"Kendani matyan" 03-10-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-10-2013
"Kendani matyan" 03-12-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-12-2013
"Kendani matyan" 03-14-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-14-2013
"Kendani matyan" 03-16-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-16-2013
"Kendani matyan" 03-18-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-18-2013
"Kendani matyan" 03-20-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-20-2013
"Kendani matyan" 03-22-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-22-2013
"Kendani matyan" 03-23-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-23-2013
"Kendani matyan" 03-24-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-24-2013
"Kendani matyan" 03-25-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-25-2013
"Kendani matyan" 03-26-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-26-2013
"Kendani matyan" 03-27-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-27-2013
"Kendani matyan" 03-27-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-27-2013
"Kendani matyan" 03-28-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-28-2013
"Kendani matyan" 03-29-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-29-2013
"Kendani matyan" 03-30-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-30-2013
"Kendani matyan" 03-31-2013 / "Կենդանի մատեան" 03-31-2013
"Kendani matyan" 04-01-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-01-2013
"Kendani matyan" 04-02-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-02-2013
"Kendani matyan" 04-03-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-03-2013
"Kendani matyan" 04-04-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-04-2013
"Kendani matyan" 04-05-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-05-2013
"Kendani matyan" 04-06-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-06-2013
"Kendani matyan" 04-10-2013 / "Կենդանի մատեան" 04-10-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Armen Elbakyan) 03-29-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Արմէն Էլբակեան) 03-29-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Armen Mazmanyan) 04-01-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Արմէն Մազմանեան) 04-01-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Arthur Grigoryan) 03-22-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Արթուր Գրիգորեան) 03-22-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Eduard Topchyan) 04-16-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Էդուարդ Թոփչեան) 04-16-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Luiza Nersisyan) 04-15-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Լուիզա Ներսիսեան) 04-15-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Miqael Poghosyan) 03-15-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Միքաել Պողոսեան) 03-15-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Nadezhda Sargsyan) 04-08-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Նադեժդա Սարգսեան) 04-08-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Nikolay Tsaturyan) 02-17-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Նիկոլայ Ծատուրեան) 02-17-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Ofelia Hambardzumyan) 02-10-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Օֆելիա Համբարձումեան) 02-10-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Rozi Armen) 03-08-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Ռոզի Արմէն) 03-08-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Sofi Devoyan) 03-01-2013 / "Կեանքը ինչպես կա"(Սոֆի Դեւոեան) 03-01-2013
"Kyanqn inchpes ka" (Zori Balayan) 02-24-2013 / "Կեանքը ինչպես կա" (Զորի Բալաեան) 02-24-2013
"Nane" 01-20-2013 / "Նանէ" 01-20-2013
"Nane" 01-27-2013 / "Նանէ" 01-27-2013
"Nane" 02-06-2013 / "Նանէ" 02-06-2013
"Nane" 02-20-2013 / "Նանէ" 02-20-2013
"Nane" 03-03-2013 / "Նանէ" 03-03-2013
"Nane" 03-27-2013 / "Նանէ" 03-27-2013
"Nane" 04-09-2013 / "Նանէ" 04-09-2013
"Nane" 04-15-2013 / "Նանէ" 04-15-2013
"Nostalgia" 04-04-2013 / "Նոստալգիա" 04-04-2013
"Qoments" 02-01-2013 / "Քոմենտ" 02-01-2013
"Qoments" 02-08-2013 / "Քոմենտ" 02-08-2013
"Qoments" 02-15-2013 / "Քոմենտ" 02-15-2013
"Qoments" 02-22-2013 / "Քոմենտ" 02-22-2013
"Qoments" 03-01-2013 / "Քոմենտ" 03-01-2013
"Qoments" 03-08-2013 / "Քոմենտ" 03-08-2013
"Qoments" 03-15-2013 / "Քոմենտ" 03-15-2013
"Qoments" 03-22-2013 / "Քոմենտ" 03-22-2013
"Qoments" 03-27-2013 / "Քոմենտ" 03-27-2013
"Qoments" 04-03-2013 / "Քոմենտ" 04-03-2013
"Qoments" 04-05-2013 / "Քոմենտ" 04-05-2013
"Qoments" 04-08-2013 / "Քոմենտ" 04-08-2013
"Qoments" 04-10-2013 / "Քոմենտ" 04-10-2013
"Qoments" 04-15-2013 / "Քոմենտ" 04-15-2013
"Qoments" 04-17-2013 / "Քոմենտ" 04-17-2013
"Revolution" (Aleksandr Cinker) 01-29-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Ալեքսանդր Ցինկեր) 01-29-2013
"Revolution" (Ara Sahakyan) 02-15-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արա Սահակեան) 02-15-2013
"Revolution" (Ara Tokhmajyan) 04-07-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արա Թոխանջեան) 04-07-2013
"Revolution" (Aram Abrahamyan) 02-08-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արամ Աբրահամեան) 02-08-2013
"Revolution" (Armen Arsenyan) 04-22-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արմէն Արսենեան) 04-22-2013
"Revolution" (Armen Manukyan) 04-24-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արմէն Մանուկեան) 04-24-2013
"Revolution" (Armen Yericyan) 04-14-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Արմէն Երիցեան) 04-14-2013
"Revolution" (Hrant Bagratyan) 01-28-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Հրանտ Բագրատեան) 01-28-2013
"Revolution" (Karen Beqaryan) 02-22-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Կարեն Բեքարեան) 02-22-2013
"Revolution" (Karen Makaryan) 04-20-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Կարէն Մակարեան) 04-20-2013
"Revolution" (Nikol Pashinyan) 01-14-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Նիկոլ Փաշինեան) 01-14-2013
"Revolution" (Paruyr Hayrikyan) 01-21-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Պարույր Հայրիկեան) 01-21-2013
"Revolution" (Raffi Hovhannisyan) 01-07-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Րաֆֆի Յովհաննիսեան) 01-07-2013
"Revolution" (Vahagn Khachatryan) 04-17-2013 / "Ռեւոլուցիա" (Վահագն Խաչատրեան) 04-17-2013
"Sareric ayn koghm" (Arabakan Emiratner) 03-21-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Արաբական Էմիրատներ) 03-21-2013
"Sareric ayn koghm" (Beyrut) 02-28-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Բեյրութ) 02-28-2013
"Sareric ayn koghm" (Dubay) 01-27-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Դուբայ) 01-27-2013
"Sareric ayn koghm" (Hndkastan) 01-07-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Հնդկաստան) 01-07-2013
"Sareric ayn koghm" (Hndkastan) 01-14-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Հնդկաստան) 01-14-2013
"Sareric ayn koghm" (Kipros) 03-07-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Կիպրոս) 03-07-2013
"Sareric ayn koghm" (Kipros) part-2 03-14-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Կիպրոս) մաս-2 03-14-2013
"Sareric ayn koghm" (Libanan) 02-04-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Լիբանան) 02-04-2013
"Sareric ayn koghm" (Yegiptos) 02-11-2013 / "Սարերից այն կողմ" (Եգիպտոս) 02-11-2013
"Surankyun" 01-13-2013 / "Սուրանկիւն" 01-13-2013
"Surankyun" 01-20-2013 / "Սուրանկիւն" 01-20-2013
"Surankyun" 01-27-2013 / "Սուրանկիւն" 01-27-2013
"Surankyun" 02-03-2013 / "Սուրանկիւն" 02-03-2013
"Surankyun" 02-10-2013 / "Սուրանկիւն" 02-10-2013
"Surankyun" 02-17-2013 / "Սուրանկիւն" 02-17-2013
"Surankyun" 02-24-2013 / "Սուրանկիւն" 02-24-2013
"Surankyun" 03-03-2013 / "Սուրանկիւն" 03-03-2013
"Surankyun" 03-10-2013 / "Սուրանկիւն" 03-10-2013
"Surankyun" 03-18-2013 / "Սուրանկիւն" 03-18-2013
"Surankyun" 03-25-2013 / "Սուրանկիւն" 03-25-2013
"Surankyun" 04-01-2013 / "Սուրանկիւն" 04-01-2013
"Surankyun" 04-08-2013 / "Սուրանկիւն" 04-08-2013
"Surankyun" 04-15-2013 / "Սուրանկիւն" 04-15-2013
"Yere1" 02-18-2013 / "Երե1" 02-18-2013
"Yere1" 03-07-2013 / "Երե1" 03-07-2013
"Yere1" 03-13-2013 / "Երե1" 03-13-2013
"Yere1" 03-20-2013 / "Երե1" 03-20-2013
"Yere1" 03-27-2013 / "Երե1" 03-27-2013
"Yere1" 04-03-2013 / "Երե1" 04-03-2013
"Yere1" 04-10-2013 / "Երե1" 04-10-2013
"Yere1" 04-15-2013 / "Երե1" 04-15-2013
"Yere1" 04-17-2013 / "Երե1" 04-17-2013
"Yere1" 04-20-2013 / "Երե1" 04-20-2013
32 ATAM (03-18-2013) / 32-ԱՏԱՄ (03-18-2013)
32 ATAM (03-25-2013) / 32-ԱՏԱՄ (03-25-2013)
32 ATAM (04-02-2013) / 32-ԱՏԱՄ (04-02-2013)
32 ATAM (04-09-2013) / 32-ԱՏԱՄ (04-09-2013)
32 ATAM (04-20-2013) / 32-ԱՏԱՄ (04-20-2013)
32 ATAM (1-20-2013) / 32-ԱՏԱՄ (1-20-2013)
Armenia TV 12:00 "zhamy" 04-04-2013 / Արմենիա TV 12:00 "ժամը" 04-04-2013
Armenia TV 16:30 "zhamy" 03-27-2013 / Արմենիա TV 16:30 "ժամը" 03-27-2013
Armenia TV 16:30 "zhamy" 04-04-2013 / Արմենիա TV 16:30 "ժամը" 04-04-2013
play_arrow Armenia TV 16:30 "zhamy" 04-10-2013 / Արմենիա TV 16:30 "ժամը" 04-10-2013

Фильм понравился этим пользователям

Фильм сейчас смотрят

Top Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь