Язык интерфейса: Русский
Язык интерфейса: Английский
ՆԻԿԱ ՇԵԿ "Մի թող երկինքն ընկնի"
Media Info

Title - ՆԻԿԱ ՇԵԿ "Մի թող երկինքն ընկնի"

Year -

Duration - 00:14:30

Produced By - NIKA SHEK

Director - NIKA SHEK

Category - Comedy

Language - Armenian


О фильме

Comments
Back to the player